Θεοδώρα Ντάνου

ΝΤΑΝΟΥ

 • Πτυχιούχος τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α Αθηνών)

– Ειδικότητα ¨Ευρωστία και Υγεία¨

 • International Aerobic and Fitness Association (I.A.F.A.)

– Personal Training

– Fitness

 • A.F. studies Certificate in Suspension Training
 • i-motion Greece Certificate in Electrical Muscle Stimulation (E.M.S.)
 • Πανελλήνια Σχολή Ναυαγοσωστικής (ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ.)
 • Ερυθρός Σταυρός Πιστοποίηση Βασικών Πρώτων Βοηθειών

 

 • Personal Trainer
 • Small Group Trainer
 • Cross Trainer
 • Trainer
 • Balance Trainer