ΒΟΥΝΟΤΡΥΠΙΔΗΣ ΓΙΏΡΓΟΣ

ΒΟΥΝΟΤΡΥΠΙΔΗΣ

•Μεταπτυχιακές Σπουδές Στην Κλινική Εργοσπιρομετρια,Άσκηση και αποκατάσταση στο Καποδιστριακό  Πανεπιστιμιο Αθηνών

• Πτυχιούχος Τμήματος Φυσικής Αγωγής Και Αθλητισμού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ειδικότητα Ειδική Αγωγή - θεραπευτική ασκηση

• Strength and Condition ΝSCA -Base Training

•FMS ( Functional Movement Screen) Certificated

• Ειδίκευση στην αναπτυξη και βελτίωση Φυσικής κατάστασης,Δύναμης Elite ποδοσφαιριστών και αθλητών  στην αναπτυξιακή ηλικία.

•Γυμναστής Αποκατάστασης σε κεντρο φυσιοθεραπείας